logo

 • POČETNA
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE

  • PROJEKT VIJETNAM

  • PROJEKT UK

  • KONSALTING U BIH

  • MARKETING

  • PROJEKT MENADŽMENT

  • STRANE INVESTICIJE

  • PROBLEMI U BIH I

  • PROBLEMI U BIH II

  • DANI ČEŠKOG FILMA

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • USPJEŠNE PRIČE

 • PARTNERI
 • KONTAKT

Češka Republika

Češka se nalazi u Srednjoj Europi, a graniči sa četiri zemlje: Njemačkom na zapadu, Poljskom na sjeveroistoku, Slovačkom na jugoistoku i južnu granicu dijeli s Austrijom. Češka je parlamentarna republika predstavničke demokracije i ubraja se među razvijene zemlje s jakom ekonomijom i visokim životnim standardom. 1. maja 2004. postala je članicom Europske unije. Češka se ubraja među tehnološki napredne zemlje, što je zasnovano na sposobnosti da proizvede robe s visokom dodanom vrijednošću.

SWOT analiza

Prednosti

 • pouzdanost i ukupna stabilnost institucija, neovisnost sudova
 • geografski položaj uz povoljan pristup najvažnijim tržištima
 • stabilan bankarski sektor
 • stabilan nivo cijena
 • neovisnost i kredibilitet centralne banke
 • visoka otpornost na “uvoz” inflacije
 • visok postotak stanovništva sa srednjom stručnom spremom
 • relativno dobra kvaliteta regulacije zapošljavanja
 • fleksibilnost politike plaća
 • jasno uređena financijska politika
 • visoka kvaliteta istraživačkih instituta
 • visok kapacitet inovacija
 • relativno visok kreditni rejting
 • sposobnost privlačenja stranih ulaganja

Slabosti

 • korupcija i zloupotreba javnih sredstava
 • slaba transparentnost u procesima donošenja odluka u državnoj administraciji
 • slabo izvršavanje dužnosti i odgovornosti tijela javne vlasti
 • dugotrajnost sudskih postupaka i primjene zakona
 • nedovoljna diverzifikacija izvora energije
 • nedovoljna prekogranična saradnja u prijenosnim sistemima
 • mali broj i loša kvaliteta cesta ograničenog pristupa
 • slaba dostupnost high-speed interneta
 • niska učinkovitost upravljanja državne administracije
 • jaka ovisnost o izvozu
 • niska ekonomska efikasnost zdravstvenog sistema
 • nizak postotak stanovnika s visokom stručnom spremom
 • ubrzano smanjenje kompetencija učenika osnovnih škola
 • nedovoljna podrška tržištu rada u vezi s daljnjim obrazovanjem
 • niska dob dobrovoljnog odlaska u mirovinu
 • nedostatak uključenosti starijih generacija u obrazovanju
 • slaba mobilnost radne snage
 • niska kreditna učinkovitost bankarskog sektora
 • nevoljkost banaka da obezbijede investicijski kapital
 • nedovoljno tržišno okruženje u bankarskom sektoru
 • podrška koncentrirana na temeljna istraživanja na štetu primijenjenih istraživanja
 • nemogućnost uvođenja novih tehnologija, bez stranog kapitala
 • slaba podrška ICT-a u javnom sektoru, beznačajne online usluge javnog sektora
 • nedovoljna raznolikost industrijskih grana
 • proceduralne poteškoće povezane sa preduzetništvom

Mogućnosti

 • realizacija projekta “e Vlada” te informatizacija javnih ugovora
 • povećanje u kapacitetu i kvalitetu univerziteta (pomoću uvođenja školarina), pozitivni trendovi u obrazovnoj strukturi (sve veći broj ljudi s visokom stručnom spremom)
 • preduvjeti za rast obrazovne pokretljivosti
 • poboljšanje motivacija za starije generacije da ostanu dio tržišta rada
 • direktna strana ulaganja u ICT sektor i transfer tehnologije
 • dodatno pojednostavljenje i dublje povezivanje administrativnih odgovornosti preduzetnika
 • integracija tržišta kapitala u srednjoj Europi
 • revizija poticaja za ulaganja

Opasnosti

 • neuravnotežen državni budžet i sve brži proces zaduživanja države, skupe i neučinkovite šeme penzijskog osiguranja, koje su u vezi s potencijalnim fiskalnim utjecajem na očekivani demografski razvoj
 • niska efikasnost zdravstvenog sistema opterećuje javne troškove
 • slab interes za tehnološkim i prirodnim granama nauke što rezultira nedostatkom zadovoljenja potreba u potencijalnim sektorima
 • visoka stopa stranog vlasništva nad bankarskim institucijama
 • visoki energetski zahtjevi proizvodnje
 • rizik od prijenosa investicijskih projekata u inostranstvo nakon prestanka poreznih olakšica i drugih investicijskih poticaja

Izvor: Ministarstvo industrije i trgovine Republike Češke